Учнівське самоврядування

      Учнівське самоврядування школи – добровільне об’єднання учнів, утворене для забезпечення участі школярів закладу в управлінні справами колективу свого класу і школи, вироблення навичок самоврядування, виявлення лідерського потенціалу, вміння працювати на засадах партнерства і гласності.

Пріоритетні напрямки діяльності учнівського самоврядування

Девіз : Збиратися разом – це початок, Триматися разом – це процес, Працювати разом – це успіх! (Генріх Форд)

Учнівське самоврядування школи користується підтримкою і допомогою адміністрації школи у вирішенні головних питань. Перелік питань, що належать до компетенції координаційної ради школи, узгоджується з керівництвом навчального закладу; має свою назву, Концепцію, Положення, Статут, символіку, атрибутику.

Мета роботи учнівського самоврядування школи: Формування соціально-адаптованої особистості, якій властиві управлінські і лідерські якості. Виховання у молоді свідомого ставлення до своїх обов’язків, поваги до законів держави, набуття певного рівня правових знань.

Завдання роботи учнівського самоврядування школи:

 •  створення умов для успішної реалізації особистості, яка займає домінуюче положення в суспільстві;
 •  розроблення організаційної структури самоврядування;
 •  розвиток організаторських та управлінських якостей учнівської молоді;
 •  формування в учнівської молоді вміння робити вибір, відстоювати свої права, права колективу.

Принципи учнівського самоврядування:

 •  Створення рівних умов для участі всіх здобувачів освіти.
 • Відвертість, чесність, демократичність.
 • Прозорість у процесі діяльності і прийнятті рішень.
 • Гнучкість.
 • Наполегливість.
 •  Обізнаність.
 • Співпраця з усіма зацікавленими сторонами.
 • Орієнтація на успіх.

Напрями діяльності учнівського самоврядування: •

 • Національно-патріотичне виховання •
 • Правове виховання та правова освіта •
 • Морально-етичне і естетичне виховання •
 • Профілактично-оздоровча діяльність •
 • Екологічне виховання •
 • Волонтерський рух

Всі напрями учнівського самоврядування тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. Разом з тим, усі вони утворюють цілісну систему учнівського самоврядування.

Організація роботи та керівні органи учнівського самоврядування:

Найвищим керівним органом Об’єднання є Конференція, яка скликається 2 рази на рік. В період між Конференціями керівництво діяльністю учнівського самоврядування здійснюється радою школи. Вищим керівним органом учнівського самоврядування на період між Конференціями є координаційна рада школи на чолі з президентом. На посаду лідера школи ( далі – Президента)має право балотуватись людина ерудована, відповідальна, самостійна у виявленні своїх думок, толерантна, цілеспрямована, культурна, з високими організаторськими здібностями. Тому до ради школи учнівського самоврядування обираються найактивніші, дисципліновані учні 5-11-х класів (по 1 представнику від кожного учнівського колективу), які користуються серед свої товаришів авторитетом і довірою. Президента школи обирають серед учнів 8-11 класів шляхом голосування під час реалізації проекту «Вибори». Основною формою роботи ради школи є засідання, які проводяться 3 рази в рік Засідання ради школи веде президент школи. Представниками ради школи є учні 5-11 класів загальноосвітньої школи. Педагогічну підтримку діяльності учнівського самоврядування здійснює адміністрація школи та вчителі -наставники.

Структура учнівського самоврядування Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну – з чітким взаємозв’язком органів учнівського самоврядування класів із загальношкільним: перші підпорядковуються останнім, а педагогічний колектив навчального закладу здійснює консультативну педагогічну допомогу і підтримку самоврядування обох рівнів. Структура першого рівня – учнівське самоврядування на рівні класних колективів (5-11 класи ). Кожен учень є представником одного із класних учнівських комітетів, секторів, загонів тощо. Структура другого рівня – шкільне учнівське самоврядування. Включає в себе: Комітет освіти; комітет здоров’я; комітет внутрішніх справ; комітет прес- служби; комітет культур та відпочинку.

Самоврядування в школі виконує наступні функції:

 • • забезпечення порядку в школі, організація чергування в школі та класах;
 • організація дозвілля молодших школярів на перервах;
 • • контроль за відвідуванням школи учнями; •
 • проведення загальношкільних лінійок, зборів, виставок, конференцій, круглих столів;
 • • організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 • • підготовка та проведення конкурсів, творчих свят, змагань, фестивалів;
 • • організація роботи із збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників;
 • • організація роботи з благоустрою території школи;
 • • участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
 • • надання допомоги в організації оздоровчих таборів;
 • • участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання життєдіяльності учнівських колективів;
 • • проведення соціологічних досліджень з проблем життєдіяльності учнівських колективів.
НАЗВА КОМІТЕТІВ Завдання комітетів
Голова ради школи Відповідає за:

 • – контроль роботи самоврядування учнівських колективів;
 • – збори ради учнівського самоврядування;
 • – безпосередній координатор між головами класних учнівських рад і всіх підрозділів учнівського самоврядування;
 • – збори ради учнівського самоврядування Відповідає за:
 • – створення правового простору, в якому учнівська молодь матиме змогу відчувати себе захищеною.
Комітет освіти Відповідає за:

 • – створення умов для навчальної діяльності школярів
 • ; – збір інформації про навчальний процес;
 • – допомога в проведенні предметних тижнів, олімпіад
Комітет внутрішніх справ Відповідає за:

 • – захист прав та свобод учнів; – запобігання та протидія булінгу;
 • – вирішення конфліктних ситуацій між учнівською молоддю;
 • – організація заходів з правової тематики;
 • чергування по школі, здійснення контролю над дотриманням учнями внутрішнього розпорядку
Комітет культури та відпочинку Відповідає за:

 • – підготовку й проведення: вечорів відпочинку, свят; виставок, конкурсів;
 • – підготовку та проведення урочистостей;
 • – розробку культурологічних проектів;
 • – турботу про ветеранів; – акції милосердя
комітет прес- служби Відповідає за:

 • – формування іміджу школи;
 • – випуск шкільної електронної газети;
 • – підготовка та проведення виставок плакатів і малюнків, конкурсів, ярмарок, інформаційних хвилинок;
 • ведення фб- сторінки школи та сайту.
комітет здоров’я Відповідає за:

 • – підготовку й проведення спортивних змагань, фізкультхвилинок;
 • – збір інформації про спортивні досягнення школи
 • ; – участь в підготовці та проведенні днів здоров’я
 • -перевірка класних куточків;
 • – проведення трудового десанту.

Comments are closed.