Інформаційна відкритість

. Заклад освіти забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до такої інформації та документів: – статут закладу освіти; – ліцензії на провадження освітньої діяльності; – сертифікати про акредитацію освітніх програм; – структура та органи управління закладом освіти; – кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; – освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; – територія обслуговування, закріплена за закладом освіти; – фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти; – мова (мови) освітнього процесу; – наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення); – матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами); – результати моніторингу якості освіти; – річний звіт про діяльність закладу освіти; – правила прийому до закладу освіти; – умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; – перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати; – інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Comments are closed.