11 клас

20 ТРАВНЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Опрацювати сторінки 217-219,відповісти на 3-5 запитання ,сторінка 219.

Укр.мова 1.Написати лист бійцю ЗСУ 2.Написати SMS – повідомлення з проханням допомогти скласти характеристику на однокласника 3.Скласти ментальну схему “Формули вітання і вибачення”        https://youtube.com/watch?v=Rx-CAOjMy3I&feature=share https://youtube.com/watch?v=8hsBBUL7HX8&feature=share https://youtube.com/watch?v=NgrAyTsIhJA&feature=share

Укр.літ 1.Познайомитися з творчістю та життям Г.Пагутяк ” Потрапити в сад” 2.Ю.Андрухович ” Астролог”, “Пісня мандрівного спудея”( аналіз творів)

19 ТРАВНЯ

18 ТРАВНЯ

17 ТРАВНЯ ВІВТОРОК

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Практичне заняття. Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в період гібрідних війни. Виконати завдання 2,3.https://uahistory.co/pidruchniki/hlibovska-ukraine-history-11-class-2019-standard-level/44.php

Фізика п.36 в зошит чому планетарна модель атома суперечила законам класичної електродинамики?, постулати Бора, формули Луи де Бройля, впр.36 (5).

Алгебра Завдання 6 зі с. 296-299.

Географія. Виконати контрольну роботу

16 травня ПОНЕДІЛОК

АНГЛІЙСЬКА. Переглянути відео і виконати всі завдання з посиланням на с.215 – 216 .https://youtube.com/watch?v=_VQLvN8AjMI&feature=share

Біологія. Опрацювати параграф 50. Дати відповіді на запитання 1-5 с.202 та виконати творче завдання с.202.https://youtube.com/watch?v=xqcPzpe3Fz0&feature=share

Хімія. Прочитати с.206, повторити параграфи 1-3 , виконати тестові завдання з параграфа 4.

12 ТРАВНЯ ЧЕТВЕР

Фізика контрольна робота “Оптика” с.209, підручник.

Укр.літ 1.Законсервувати статтю с. 243-246 2.Хронологічна таблиця О.Забужко 3.Аналіз ” Рядок з автобіографії “, ” Читаючи історію” 4.Біографія Ю.Андруховича( конспект)

11 ТРАВНЯ  СЕРЕДА

АНГЛІЙСЬКА .Переглянути відео і виконати всі завдання з посиланням на с .213 – 214https://youtube.com/watch?v=U2AQJQj-_EU&feature=share

Геометрія С.161 вправи 18.11; 18.34; 19.36;19.47.

10 ТРАВНЯ  ВІВТОРОК

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема. Культурне і релігійне життя. Переглянути відео. Опрацювати параграф 29. Виконати завдання 17,скласти таблицю “Культура України на сучасному етапі.https://youtu.be/_splwrxx-A0

Географія. Опрацювати п.33 Переписати конспект

9 ТРАВНЯ ПОНЕДІЛОК

Фізика п.34, с.193 – 194, в зошит робота виходу, рівняння Енштейна для зовнішного фотоефекту, застосування фотоефекту, впр.34(1,2,3,4).

Хімія. Опрацювати параграф 39. Дати відповіді на запитання 1-4 с.205 https://youtu.be/P2_puvtjTfU

Біологія. Опрацювати параграфи 48, 49. Зробити стислий конспект. Дати відповіді на запитання 1-3 с.196, творче завдання с.197, 1,2 с.199.https://youtu.be/STTLrmA8wqo

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА https://youtu.be/haAfK10vH7s

АНГЛІЙСЬКА МОВ. С 204 , впр . 2 ( прослухати текст і з ‘ єднати ( A – F , p .204 – 205 до питань ( 1 – 8 ) . С . 207 , впр 4 ( з ‘ єднати слова за їх значенням ) . С . 207 – виписати слова і вивчити напам’ять . С .207 , впр .5 ( скласти проектну роботу ” I am a citizen of Ukraine

5 травня ЧЕТВЕР

Астрономія опрацювати тему “Людина у Всесвіті. Антропний принцип “, с.105 – 108, відповісти на контрольні питання с.108.

Фізика п.34, с.191 – 192, в зошит,що називають фотоефектом, ріс.34.3, формули на с.192:сила струму насичення, максимальної початкової швідкості фотоелектронів, закони фотоефекту, контрольні питання с.195(1 – 4).

Укр.мова 1.Переглянути відео, виписати визначення 2.Виконати завдання https://youtube.com/watch?v=ojwcisrvlZQ&feature=share

АНГЛІЙСЬКА С .182 ,впр . 5 ( написати речення , використовуючи дієприкметник теперішнього та минулого часу ) . С .182 , впр . 6 ( вибрати правильну форму дієприкметника ) . С . 182 , впр . 7 ( написати речення з Present , Past Participle ) . Виписати і вивчити лексику напам’ять .

4 травня середа

Прочитати правила на с .180 . С .180 , впр . 1 ( переписати схему і вивчити напам’ять . С . 180 , впр . 2 ( прочитати текст і виписати всі форми дієприкметника ) . Describe the picture using participle forms of the verb’s .. З ‘ єднати ( а – е ) з participle forms .

Географія Опрацювати п.32 Написати про один із фармацевтичних заводів України.

3 ТРАВНЯ    ВІВТОРОК

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема. Україна в системі міжнародних відносин. Збройна агресія росії. Переглянути відео. Опрацювати параграф 28. Дати відповідь на 1-12 запитання сторінка 261.https://youtube.com/watch?v=M8cpahBs7uo&feature=share

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Тема. Основні тенденції розвитку літератури та мистецтва у другій половині XX – на початку ХХІ ст. Переглянути відео. Опрацювати параграф 22. Відповісти на 7,8,9запитання сторінка 216. https://youtu.be/bZ8Lz7OutO8

2 ТРАВНЯ ПОНЕДІЛОК

Фізика п.33, в зошит формулу кванта енергії, сталу Планка, властивості фотонів, формулу імпульса фотона, контрольні питання с.190, впр.33.

Хімія. Опрацювати параграф 38. Зробити стислий конспект. Дати відповіді на запитання 1-3 с.200. Здати на перевірку 08.05.https://youtu.be/w7LyU3lMo40

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА https://youtu.be/1-q8lid3-98

Біологія. Опрацювати параграфи 46, 47. Дати відповіді на запитання 1-4 с.192 та 1-3 с.194 https://youtu.be/oXuUoUgpTtM

29 КВІТНЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Тема. Постіндустріальне(інформаційне) суспільство.Розвиток науки і техніки. Переглянути відео. Опрацювати параграф 21. Дати відповідь на 1-7 запитання .https://youtu.be/jHuQfKN_pr0

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема.Україна в 2010-2014рр.Ревоюлюція Гідності. Переглянути відео. Опрацювати параграф 27. Виконати завдання 11.https://youtube.com/watch?v=XbzEfAcNo0E&feature=share

Укр.мова 1.Із першого відео виписати визначення, скласти речення за зразком, використовуючи риторичні фігури https://youtube.com/watch?v=lZ-eXbOKHCo&feature=share

Укр.літ 1.Конспект статті с. 236- 239 2.Прокоментуйте одну з цитат ( на ваш вибір) про В.Стуса 3.Аналіз поезії ” Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…” 4.Написати контрольну роботУ https://youtu.be/q_ZcYVAgPQs

28 квітня ЧЕТВЕР

фІЗИЧНА КУЛЬТУРА https://youtube.com/watch?v=Ah2K3hDBksE&feature=share

Фізика п.32, зробити ріс.32.2 плоскополярізованого світла, що таке поляроїди, зробити ріс.32.5 та записати закон Брюстера, питання с.186 впр.32.

Астрономія опрацювати тему “Спостережні основи космології. Історія розвітку уявлень про Всесвіт”, с.103 – 105, контрольні питання с.105.

26 квітня  ВІВТОРОК

Фізична культура https://youtu.be/IVvcjU6NcVA

Англійська мова.С .172 – 179 ( переглянути відео і виконати всі вправи ) . С. 172 , 3 ( відповісти на запитання ) . С .172 – 174 ( прочитати текст і виписати незнайомі слова ) . С . 174 , впр .4 b ) – вибрати правильний варіант ( a – c) . С .175 ( виписали і вивчити лексику ) . С .175 , впр 5 ( знайти вирази у тексті і перекласти ) . С .177 , впр 1 ( прочитати і виписати нові слова ) https://youtube.com/watch?v=mEN_2qbZQps&feature=share

25 КВІТНЯ ПОНЕДІЛОК

Біологія. Опрацювати параграфи ,44, 45. Зробити стислий конспект. Дати відповіді на запитання 1-4 с.188 та 1-5 с.190.

Хімія. Опрацювати параграф 37. Зробити стислий конспект. Дати відповіді на запитання 1-3 с.196, виконати вправу 1 с.197. Здати на перевірку 02.05.

Географія. Опрацювати п.31 С.18 конт.карти 4 завдання

Фізика п.31, записати у зошит означення діфракції світла с.179, діфракційної гратки, періодом гратки, зробіть ріс.31.8, формулу діфракційної гратки. Контрольні питання 182, впр.31.

 

21 квітня 2022 року ЧЕТВЕР

Астрономія опрацюати тему” Світ галактик. Активні ядра галактик” с.98-102, контрольні питання с.103.

Фізика п.30, записати в зошит, що таке інтерференція, умови когерентності хвиль, виконати ріс. 30.1( а, б,в), записати умови інтерференційного максимума та мінімума, застосування інтерференції, контрольні питання с.176, впр.30(1-5).

🦋Зарубіжна література 🦋 Хуліо Картасар «Менади» Ознайомитись з біографією письменника,виписати хронологію подій життя письменника Прочитати оповідання «Менади»https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=8011

19 КВІТНЯ 2022 РОКУ ВІВТОРОК

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема. Суспільно-політичне та економічне життя України в 2005-2010 рр. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 26. 3.Відповісти на 1-7 запитання .7 https://youtube.com/watch?v=tQNzTfta9bM&feature=share

Укр.літ 1.Написати план – характеристику Марусі Чурай 2.Дати письмову відповідь на запитання 5, 6, 10, заповнити таблицю 3с .235

Географія. Опрацювати п.30. На к.карті с.18 виконати 3 завдання

АНГЛІЙСЬКА МОВА. С .156 , вправи 1 , 2 ( перекласти лексику і вивчити напам’ять ) . Виписати словосполучення і вивчити напам’ять . Виписати слова з Vocabulary box . С .159 – 160 . Прочитати діалоги і підкреслити нову лексику . С .160 , впр . 3 ( відповісти на запитання ) .

18 КВІТНЯ 2022 РОКУ ПОНЕДІЛОК

Фізика п.29, розглянути досліди Ньютона, записати в зошит означення дисперсії світла, формулу залежності показника заломлення світла від швідкості світла та довжини світової хвилі, застосування та будова спектрального апарату, зробіть ріс. 29.3(б), контрольні питання с.170, ввр.29(1 – 7).

Хімія. В робочому зошиті виконати завдання 13-22 з параграфа 36. В зошиті для контрольних робіт виконати контрольну роботу ( завдання 23-40) з параграфа 36. Зошити для контрольних робіт забрати в школі. Здати на перевірку 25.04.

Біологія. Опрацювати параграф 43. Записати сутність закону гомологічних рядів . Дати відповіді на запитання 1-3, 5 с.186. Підготувати повідомлення про досягнення сучасної селекції.

15 КВІТНЯ 2022 РОКУ

Зарубіжна література Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст. Література постмодернізму С 179-185(підручник) Запитання 2,4 с.184 (дати відповідь письмово)

13 КВІТНЯ СЕРЕДА

Географія. Опрацювати п.29. Виконати практичну роботу 9..( с156 підручника) Виконати до 19.04 Чекаю попередні всі роботи…

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Тема. Завершення”холодної війни”. Міжнародні відносини наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. Переглянути відео. Опрацювати параграф 20. Відповісти на 1-7 запитання сторінка 195.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема. Зовнішня політика та міжнародні зв’язки України в1992-2010рр. Переглянути відео. Опрацювати параграф 25. Виписати нові поняття і дати. Відповісти на 1-5,7 запитання сторінка 224.

Астрономія опрацювати тему ” Надмасивна чорна діра в центрі Галактики”. С.96 – 98, відповісти на контрольні питання с.98.

Фізика п.28, розглянути будову ока, дати письмову відповідь, що називають відстанню найкращого зору, чомудорівнює оптична сила, фокусна відстань ока, зробіть ріс.28.3, дайте означення кута зору зробивши ріс.28.4, що таке роздільна здатність ока. Питання с.166, впр. 28(1,2,3,4,5).

12 КВІТНЯ ВІВТОРОК

Укр.літ 1.Прочитати роман “Маруся Чурай” 2.Визначити тему та ідею, проблеми твору, сюжетні лінії 3.Охарактеризувати головних героїв 4.Пояснити зміст афоризму:” Негідно бути речником юрби ”

11 КВІТНЯ 2022 РОКУ ПОНЕДІЛОК

Фізика повторити п.27, що таке фокусна відстань, оптична сила лінзи, одиниці вимірювання. Зробити ріс.27.6( а), записати формулу тонкої лінзи, виписати величини що входять в формулу, записати формулу лінійного збілшення лінзи та правіла знаків с.159.питання с.161, впр.27.

Хімія. Прочитати узагальнення с.182-184. Виконати вправи 3,6 с.180 та завдання 1-12 із параграфа 36. Здати на перевірку 18.04.

Біологія. Виконати тестові завдання с.177-178. Опрацювати параграф 42. Дати відповіді на запитання 1-4 с.184. https://youtu.be/jkBjnINgLvA

8 КВІТНЯ

АНГЛІЙСЬКА МОВА. Переглянути відео і виконати всі завдання з посиланням на с. 146 – 150 .http://easy-english.com.ua/nature-environment-vocabulary/

Прочитати правила про означальні речення на с.152 . Переглянути текст на с.146 – 149 , а потім виконати Nature Quiz с .152 .http://easy-english.com.ua/attributive-clauses/

Вправи 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , с.154 – 155 – письмово . Підкреслити у реченнях відносні займенники

С .155 , впр .8 ( вставити у реченнях правильні відносні займенники ) .

Зарубіжна література Створити літературний портрет письменника:презентація(програма Power Point доступна на телефоні) або коротке відео(програма VideoShow також доступна для телефону) або Постер(можете зробити в програмі Instagram)Кому не зрозуміло-звертайтесь,поясню💙💛Чекаю ваші links з виконаним творчим завданням.

7 КВІТНЯ ЧЕТВЕР

Астроноиія опрацювати тему ” Туманності. Підсистеми Галактики та її спіральна структура” с.94-95, відповісти на контрольні питання с.96.

6 КВІТНЯ СЕРЕДА

Укр.літ 1.Скласти тестові завдання с.226- 228 2.Опрацювати матеріал с .229- 230, повний аналіз поезій 3.Вивчити напам’ять одну з поезій 4.Виконати завдання 1, 2, 4( письмово)

Укр.мова 1.Повторити матеріал ” Словотвір,””Частини мови” 2.Виконати завдання

5 КВІТНЯ ВІВТОРОК

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Тема. Міжнародні відносини в 1950-1980рр. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 19(пункт 6-9). 3.Відповісти на запитання 7-9 сторінка 184

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема. Етносоціальні процеси та рівень життя населення. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 24. 3.Відповісти на 1-6 запитання

Географія. Опрацювати п.28 С.148 підручника мал.122 перенести на к. Карту. С.151 вибрати одну із 3 запропонованих тем для досліджень і виконати.

Хімія. Опрацювати параграф 34. Виконати вправи 2, 4, 5 с.180. Виконати практичну роботу 2 за допомогою відео. Записати хімічні рівняння, спостереження, ознаки хімічних реакцій, висновки Здати на перевірку 11.04.

Біологія. Опрацювати параграф 41. Зробити стислий конспект. Дати відповіді на запитання 1-5 с.174. Виконати практичну роботу 3. Оцінка екологічного стану свого регіону с.54-57https://youtu.be/Z5GPNTqGJfc

4 КВІТНЯ 2022 РОКУ ПОНЕДІЛОК

Фізика повторити за 9кл. п.12; виконати ріс.12.2. Виписати закон заломлення та формули, дати означення абсолютного показника ( в зошит), зиобити ріс.12.5.записати означення повного внутрішнього відбивання світла. За 11кл. повторити хвильова теорія світла К. Гюгенса с.141, двоїсту природу світла с.142, с.149. К. питання с154. Впр.26.

24 березня четвер

Астрономія. Опрацювати тему ” Місце Сонячної системи в Галактиці.

Фізика п.24,25 виписати закони геметрично оптики, зробити ріс.25.2 25.4, с.147 дзеркальне і діфузне відбиваня; накреслити хід променів, побудувати уявлене зображеннє у плоскому дзеркалі. Питання 148, впр.25.

Зарубіжна література Габріель Ґарсія Маркес «Стариган із крилами» Опрацювати с.167-173(підручник) Прочитати «Стариган із крилами» https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=118

22 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ ВІВТОРОК

Географія. Опрацювати п.27

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Тема. Міжнародні відносини в 1950-1980рр. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 19(1-5п.) 3.Дати відповідь на 1-5,12 сторінка 184-185

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема. Економічний розвиток України в1992-2005 рр. Переглянути відео. Опрацювати параграф 23. Відповісти на 1-6,10запитання сторінка 203.

Алгебра П.3 опрацювати пункт 17. Виконувати вправи 17.2(подібний приклад 1); 17.10.

21 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ ПОНЕДІЛОК

Фізика. Контрольна робота, тести с.137 ( підручник); номер задачі, що дано, що знайти, відповідь.Вибрану відповідь обгрунтувати.

Біологія. Опрацювати параграфи 39, 40. Виконати творче завдання с.166, дати відповіді на запитання 3,4 с.166, 2-5 м.170. Здати на перевірку 28.03.

Хімія. Опрацювати параграфи 33,34. Виконати завдання 1,2 с.179 та вправу 1 с.180. Завдання на тиждень. Здати на перевірку 28.03.

Укр.мова 1.Опрацювати матеріали п. 59 2.Виконати вправи 621, 616, 629

Укр.літ 1.Скласти хронологічну таблицю життя і творчість Гр.Тютюнника 2.Дати письмову відповідь на запитання 4, 7с.222 3.Прочитати твір ” Три зозулі з поклоном”, охарактеризувати образи твору, заповнити таблицю с.225

18 березня 20212 року

Зарубіжна література Виконати тест до твору Є. Гемінгвей “Старий і море” за посиланням https://naurok.com.ua/test/ernest-heminguey-stariy-i-more-117612.html

17 березня 2022 року четвер

Астрономія. Опрацювати тему ” Будова Галактики”

Фізика,п.23, с.131-132; виписати умову електричного резонансу, накреслити схему демодулятора ( детектора) ріс.23.7 ( а), ріс.23.10, питання с.134, впр.23(1,2,3,4). Надсилайте виконану роботу.

Геометрія. ЗНО онлайн 2020 р. з математики основна сесія(в інтернеті). Тестова частина, завдання на відповідність, як і інші завдання, росписати розв’язки.

16 березня СЕРЕДА

Укр.літ 1.Написати 2 контрольних твори ( 1- мова( есе), 2- література( твір)) 2.Тези с.211- 214 3.Виконати завдання 9, написати відгук на баладу”Соняшник”, перед написанням прочитати 4.Хронологічна таблиця життя і творчості М.Вінграновського 5.Дати письмову відповідь на запитання:”Що воно за таке- любов?” 6.Аналіз поезій М.Вінграновського “У синьому небі я висіяв ліс”, аналіз 7.Вивчити напам’ять одну З опрацьованих поезій

Укр.мова 1.Написати есе” Яку нагороду ( реальну або вигадану ) ви б хотіли отримати найбільше в житті ?” 2.Виконати завдання

Алгебра. Пропоную відео. п.30, вправи 30.2;30.4;30.9(1)*. Роботи здати до завтра.

15 березня 2022 року ВІВТОРОК

Хімія. Опрацювати параграф 32. Скласти стислий конспект. Переглянути відео. Виконати вправи 2-5 с.176.

Біологія. Переглянути відео. Опрацювати параграфи 37, 38. Зробіть схеми Джерела забруднення гідросфери та ґрунту. Дати відповіді на запитання 2, 4-6 с.160, 2,4,7 с.164, розв’язати задачу с.164.

Географія. Практична робота 8. Позначення на к.карті( знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості ” видобування алюмінієвої сировини -виробництво глинозему-виробництво первинного алюмінію-споживання алюмінію”.

Захисту України.Опрацювати параграф підручника 33-34.Відповісти на контрольні запитання в кінці параграфа.

Фізика. Повторити с.95, п.23 с.128-130. Накреслить ріс.23.1(г),23.2, 23.5. Означення модуляції в зошит. Питання с.134 (1-5).

14 березня 2022 року ПОНЕДІЛОК

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграфи 22. 3.Дати відповідь на 1-6,7 запитання сторінка 193.

Фізична культура.https://youtu.be/8UbzrLXUO_A

11 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ

Фізика. П.22. Питання с.126(1,2,3), на питання 4, 5 випішить формули у зошит.вправа22(1-9).

Астрономія. Опрацювати тему ” Молочний Шлях”

10 березня 2022 року ЧЕТВЕР

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Тема. Країни Латинської Америки. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграфи 18. 3.Відповісти на1-5,8 запитання сторінка 169-170.

Укр.мова 1.Опрацюйте матеріал “Іншомовні слова”, “Стилістичне забарвлення лексики” , виконати завдання Укр.літ 1.Написати контрольну роботу 2.Біографія Д.Павличка , аналіз поезій “Два кольори “, ” Я стужився, мила , за тобою” 3.Скласти асоціативний ряд ( червоний і чорний кольори) 4.Написати міні-твір ” Червоне- то любов, а чорне- то журба”

Алгебра. Опрацювати п.14 с.152-157. Виконувати вправи 14.5;14.7;14.14

Геометрія. Повторити тему:”Об’єми тіл”. Розв’язати вправи 18.64;;18.69*;18.83;18.88

Географія. Тема” Сучасні транспортно-логістичні системи….” Опрацювати відповідний параграф підручника.

7 березня 2022 року ПОНЕДІЛОК

Біологія. Переглянути відео. Прочитати параграфи 35, 36. Записати в зошит: 1. Види забруднення. 2. Таблицю с.150. 3 Схему с.153. Запитання 4, с156.

Англійська мова Переглянути відео з посиланням на с . 132 -134 .

Хімія. Переглянути відео. Прочитати параграф 31. Виписати в зошит : 1. Хімічні рівняння, що лежать в основі добування скла с.164. 2. Який склад має звичайне скло? 3.Який склад має хімічне та кришталеве скло? 4. Який склад має цемент? Вправи 1, 2.

Англійська мова С . 132 – 144 ( виконати всі завдання ) . Користуйтеся ГДЗ .https://youtu.be/a8M-sBUV7qg

4 березня 2022

АНГЛІЙСЬКА МОВА. Переглянути відео і виконати всі завдання з посиланням на с .126 – 131 .https://youtube.com/watch?v=ZOUyZV3cs_M&feature=share

Укр.літ 1.Визначити тему, ідею , проблеми, охарактеризувати образи твору “Модри Камень” 2.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості В.Симоненка, аналіз віршів”Задивляюсь у твої зіниці”, “Я…” 3.Повторити віршові розміри

Укр.літ 1.Законспектувати статтю с. 192-197

Географія. Тема” Національні та Інтернаціональні форми виробництва в глобальній економіці” Прочитати відповідний параграф у підручнику.

Зарубіжна література Ознайомитись з творчістю Дж. Моес «До зустрічі з тобою» https://knigogo.com.ua/chitati-online/do-zustrichi-z-toboyu/ Пропоную Вам кінострічку для перегляду https://uakino.club/filmy/genre_drama/1147-do-zustrch-z-toboyu.html

3 березня ЧЕТВЕР

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1.Опрацювати параграф 21. 2.Відповісти на запитання 1-5,11 сторінка 185.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 1.Опрацювати параграф 17. 2.Дати відповідь на запитання1-6,12 сторінка 161.

Хімія. Опрацювати параграф 30. Виконати вправи 1-3. Біологія. Опрацювати параграф 34. Записати в зошит схему мал.167. Запитання 4, 5.

Алгебра. Опрацювати параграф 13. В параграфі є приклади розв’язаних вправ. Виконувати вправи 13.2;13.4;13.8.

Фізика. Відповисти письмово: коефіцієнт трансформації, знижуавальний, підвіщувальний Трансформатор, формулу напруги і сили струму, ККД трансформатора. Впр.21

Астрономія. Опрацювати тему ” Нейтронні зорі”

1 березня 2022 року Вівторок

Англійська мова. Прослухати відео з посиланням на с. 124 – 125 .

Геометрія. Виконувати тест ЗНО (хто скільки виконає завдань). Роботу скинути мені в лічку. В телефонному режимі кожен з вас може звернутися за допомогою.

Захист України.Опрацювати параграф 30-32.Відповісти на контр.запитання в кінці параграфа .Письмово.

28 ЛЮТОГО 2020 РОКУ ПОНЕДІЛОК

Біологія. Виконати контрольну роботу. Завдання в підручнику на с.141-142. Виконуйте всі завдання, в тому числі з відкритою відповіддю.

Англійська мова. How to prepare for ZNO.10 Helpful Habits . – Understand the exam content and format . – Practice grammar . – Focus on your weakness . – Prepare faster with a tutor . – Expand your vocabulary – Learn topics by heart . – Read as much as you can .С .190 – 201 ( виконати всі завдання ) . С .201 – 202 ( Test 16 – виконати всі завдання )

Хімія. Опрацювати параграф 28. Виписати в зошит хімічні рівняння. Виконати вправи 2, 4 с.153.

Алгебра. Контрольна робота з теми:”Первісна, інтеграл, площа криволінійної трапеції”. Виконувати завдання зі с.120-122, не користуючись ГДЗ.

Фізика. Опрацювати п.20. Дати письмове означення: активного опору, діючего значення сили струму і напруги змінного струму, записати їх формули та формули індуктивного, ємнісного і повного опору, формули потужності і роботи (два виподка). Виконати вправу 20 (1,2,3,4).

 

 

10 лютого 2022 року Четвер

Геометрія. Знайти та повторити формули площ многокутників. Виконувати завдання зі с.163 18.23(1); 18.24;18.34;18.37

Фізика. Опрацювати п.20. Виписати означення: активного опору, ємнисного та індуктивного опору; їх формули та формулу повного опору.

9 лютого 2022 року СЕРЕДА

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Переглянути відео Опрацювати параграф 16. Дати відповідь на 1-11 запитання сторінка 151.

Біологія відеодопомога . Відеоурок

Хімія. Відноурок

 

8 лютого 2022 року ВІВТОРОК

Астрономія. Планетні системи інших зір. С.83-84.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Тема. Державотворчі процеси в перші роки незалежності. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 20(п.1-5). 3.Дати відповідь на 1-5,11 запитання сторінка 179.

Географія Тема” Природний рух населення” Опрацювати п.21 С.106,мал.97перенести до зошита

Англійська мова.1 . С .122 – 123 (прочитати статтю , перекласти і дібрати заголовки до кожного мікро тексту ) . 2 .С .124 , впр .2 ( з ‘ єднати слова за їх значенням ) . 3 .С . 125 , впр .3 – доповнити речення словами з коробочки . 4 .С .125 , впр .4 ( вибирати правильну відповідь ) . 5 .С 125 , впр .5 ( до кожного речення підібрати іменники ) . відео

Фізика. Повторити п.18,п.19,перенести графіки в зошит З рис.18.3, 19.1. Схему генератора рис.19.4. Виконати вправу 19.

7 лютого 2022 року ПОНЕДІЛОК

Алгебра. П.12. опрацювати. Використовувати формулу для виконання вправи 12.1(1,3). Вправи з повторення 12.6(2); 12.7(1,3,4)

Фізична культура Відео

Укр.мова 1.Виконати вправи 476,478, 439, 444(письмово) 2.Повторити правила ( кома, крапка з комою, двокрапка у складному реченні)

Укр.літ 1.Конспект статті підручника с.172-179 2.Прочитати “Щоденник”О.Довженка, відповідати на запитання с. 181

Біологія. Опрацювати параграф 30. Порівняти природну екосистему та агроценоз. Написати, як можна підвищити продуктивність агроценозів? Дати відповіді на запитання 1,2. Повторюємо теми до ЗНО.

Хімія. Переписати в зошит та вивчити якісні реакції на катіони та аніони. Виконати вправи 1,5,7,8 с.141, 4 с.148

 Захист України.Опрацювати парагр.24.Відповісти на контр. Запитання с.160.Вивчити загальні принципи накладення шин на кінцівку.

4 лютого 2022 року

Зарубіжна література. Виконати тест(письмово) Будьте уважні, у тестах може не бути правильної відповіді)В таких випадках Ви надаєте правильну відповідь самостійно https://naurok.com.ua/test/dzhordzh-oruell-16112.html. Продовжуєте читати Ремарк ” На західному фронті без змін”. Знайти в романі детальний опис головного героя, дати відповіді на запитання 1) Чому Ремарку вдалося так детально та реально описати весь жах війни очима 20-літнього хлопчини? 2) Чому роман “На західному фронті без змін” має таку назву? 3) Чому роман “На західному фронті без змін” був заборонений у Німеччині? Прочитати оповідання “Подорожній, коли ти прийдеш у Спа” Генріх Белль

Фізика. Опрацювати п.19. Виписати Формули:амплітудне значення ЕРС, струму, частоти струму від швідкості обертання рамки і кількості пар полюсів електромагніта. Задача підручника с .110.

3 лютого 2022 року четвер

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Тема.Індія. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 15. 3.Відповісти на 1-6 запитання сторінка 137.

Укр.літ 1.Проаналізувати збірку С.Жадана , підібрати цитати , що характеризують настрій збірки, підготувати ілюстрації

2 лютого середа

Фізична культура. Руханка

Захист України 11кл.Опрацювати параграф 23.Зробити конспект теми

Геометрія. Виконувати вправи 18.1;18.8;18.11;18.17. Завдання на повторення курсу 11 класу. Списувати не треба, у вас ЗНО. Повторити все про трикутник: елементи, медіана, біісетриса, висота, види трикутників, теореми Піфагора, синусів, косинусів, тригонометричні функції-синус, косинус, тангенс, котангенс. Можна все це знайти в інтернеті. Бути готовими відповідати нікуди не підглядаючи.

Біологія Повторення

1 лютого 2022 року вівторок

Алгебра. П.11. теорема 11.1 Розібрати розв’язанні приклади. Виписати формулу Ньютона-Лейбніца. Виконувати вправи 11.2(а,ґ,д);11.4(2,3,9);11.6(2).

Англійська мова. Прослухати вірш на с. 120 і відповісти на запитання . 2. Прослухати текст на с. 121 і виконати завдання нижче ( ЗНО ) .

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1.Виконати тестові завдання для підготовки до тематичного оцінювання за розділом 4. Відновлення незалежності України. (сторінка 166)

.Захист України. опр.*22 Відповісти на контр.запитання с.146.Письмово

Фізика. Опрацювати п.18. Виписати формулу Томсона в зошит. Виконати вправу 18. Передати зошити в школу.

31 СІЧНЯ 2022 РОКУ ПОНЕДІЛОК

Географія. Тема” Географічний простір” Опрацювати п.20 Зробити схему” Генетичні та функціональні складники світосистеми” Виконати до 07.02

Укр.літ 1.Скласти таблицю “Позитивні та негативні образи роману ” Тигролови ” 2.Скласти сенкан “Медвин”, “Григорій Многогрішний” 3. Скласти 12 тестових завдань за твором 4.Написати міні-твір на тему” У сміливих завжди є щастя”. ВІДЕО

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ВІДЕО

Хімія. Опрацювати параграфи 26, 27. Записати хімічні властивості основ та солей в зошиті. Виконати вправи 2-4 с.141, 1-3 с.148..

Біологія. Опрацювати параграфи 28, 29. Скласти по два ланцюги живлення, дати відповіді на запитання 1-3 с.120 та 1-4 с.124. Повторити тип Хордові (всі класи до ЗНО)

15 листопада ПОНЕДІЛОК

Хімія. Опрацювати параграф 17, Скласти стислий конспект, записати рівняння реакцій. Виконати вправи 1-5 с.92-93. Відеодопомога

Хімія. Практична робота https://youtu.be/Ixoawf8pGnY

Біологія. Виконати практичну роботу номер 1.(Один із варіантів на ваш вибір). Опрацювати параграф 15. Запитання 1-5 с.58. Зошити для практичних робіт забрати в школі.

Алгебра Пропоную переглянути відео.

Астрономія с. 50-55 читати, дати відповіді на питання с. 55

Фізична культура. Вправи. Правила безпеки, Важливі дати

Географія Тема” Тектонічні структури та пов’язані з ними форми рельєфу” Опрацювати п.11. Переглянути мал.49(с.51) Використовуючи тектон.карту світу,знайти межі літосферних плит і обгрунтуйте розташування основних форм рельєфу. С.53( пит.5.6,письмово) відео

12 листопада П`ЯТНИЦЯ

Фізика. Опрацювати п.9 с.43-45. Перенести у зошит рис.9.2. Відповисти на питання: 1. Який порядок питомогу опору напівпровідників. 2.Поясніть провідність напівпровідників з електронною провідністю, дірковою. 3. Які домішки називають донарними, акцепторними? ЗНО-2019. 26.42, 26-43, 1.11-1.14.

Фізична культура. ЗРВ

Зарубіжна література Переглянути відео, зробити конспект.Читати роман “Майстер і Маргарита”, записати тему, ідею роману.

Алгебра п. 6 опрацювати. Д/З: 6.2(1,2,3); 6.10(1,3); 6.12(2*) ! Під час виконання д/з, користуйтеся прикладами, роз’язанними на с.49-52.

 

11 листопада ЧЕТВЕР

Фізична культура. Комплекс ЗРВ. ПТБ

Укр.літ 1.Скласти “Анкету героя” 2.Написати лист Степану Радченку 3.Опрацювати матеріал с.109-112 4.Написати твір на тему “Маргінальний образ українського інтелігента” 5.Розкрити один із жіночих образів

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 12. 3.Скласти короткий конспект. 4.Дати письмову відповідь на 8, 9 запитання , сторінка 95.

10 листопада СЕРЕДА

Хімія. Сьогодні о 10 годині чекаю вас на зустріч за цим посиланням.https://meet.google.com/pgy-iics-qdd

Технології Аналіз результатів проектної діяльності. Самооцінювання й оцінювання результатів проектної діяльності проекту “Поличка”

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 8. 3.Дати письмову відповідь на 7,9запитання, сторінка 73.

Фізична культура вдома

9 листопада ВІВТОРОК

Захист України Опрацювати параграф 9,віповісти на контрольні запитання с. 63 (1,2 питання- дати ПИСЬМОВУ відповідь),с. 58 вивчити жести дій і жести позначення сигнальних чисел

Фізика. Опрацювати п.8. Відповисти письмово на контрольні питання с.41 (1,2,3,5,6). Виконати вправу 8(2,3),ЗНО-2019.29.13,29.31,29.35, 29.38.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1.Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 11. 3.Дати письмову відповідь на 8,9 запитання сторінка 88.

Англійська мова. 1. С. 95 – 108 (виконати всі завдання і тести ).

Укр.мова 1.Повторити матеріал п.74 2.Виконати вправи 774, 775 відеодопомога

Географія. Тема “ Процеси в надрах і на поверхні Землі” Опрацювати п.11. С.45.переписати геологічні процеси Скласти план параграфа. Нанести на к.к. діючі вулкани. Відповісти на пит2,3 на с.50

 

 

8 листопада ПОНЕДІЛОК

Астрономія с. 42-50 читати, дати відповіді на питання с. 50

Фізична культура. ЗРВ з м`ячем.

Хімія. Опрацювати параграф 16, скласти стислий конспект. Виконати вправи 1-3. Підготувати повідомлення або презентацію на одну із тем с.88..(Працюємо з медійними джерелами.)

Біологія. Опрацювати параграфи 13, 14. Виконати творчі завдання 1,2 с.50, запитання 2, 3 ,6 с.54. Відео

Геометрія. Тема:”Площа бічної і повної поверхонь циліндра”. Відповісти письмово на запитання та розв’язати наведені задачі.

Англійська мова. Відеоресурс

1 листопада 2021 року. Понеділок

Фізична культура.

ПТБ під час виконання фізичних  вправ в домашніх умовах

Хімія. Даний ресурс допоможе Вам у подальшій роботі. Завдання на сьогодні :З параграфа 14 виконати завдання 14, 15, 16, 18. Опрацювати параграф 15, виконати вправи 2-5 с.82.Здати до 4.11.

Біологія. Опрацювати параграф 12, повторити параграф 9. Дати відповіді на питання 3, 4 с.48. Підготувати повідомлення на тему:”Мешканці ґрунтового середовища”. Здати зошити на перевірку до 4.11.

Укр.мова 1.Опрацювати матеріали і виконати завдання Укр.літ 1.Скласти хронологічну таблицю життя і творчість В.Підмогильного 2.Прочитати роман “Місто” 3.Дати письмові відповіді на запитання 1, 3, 6 с.113.

Геометрія. С. 44-46 виконувати завдання 7,12,14,16. Виконати до 4.11.

2 листопада 2021 року вівторок

Захист України: Опрацювати параграф 8, відповісти на контрольні запитання в кінці параграфу(ПИСЬМОВО с. 55)

Фізична культура. Вікторина.

Фізика. Повторити параграф 6, розв’язати вправи 6(2,3,4) Опрацювати параграф 7

3 листопада СЕРЕДА

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Вікторина. Розминка

Технології Робота з інформаційними джерелами. Пошук інформації, яка необхідна для виконання проєкту. Пошук виробів аналогів. Модуль. Дизайн предметів інтер`єру (Годинник)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 1. Переглянути відео. 2.Опрацювати параграф 7. 3.Дати відповідь на запитання 7,8

4 листопада ЧЕТВЕР

Фізика Александр Михайлович Макаренко. Нужна помощь? Звоните, 0668443268, помогу.

Завдання з алгебри. п.4(с.29) вивчити(!) властивості логарифмів(їх 9). С.33 розібрати приклад 4(1,2). Виконувати вправу 4.15(2,4,6). п.5(с.40) опрацювати, в зошит рис.5.1; властивості (с.41, їх 7)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Виконати тестові завдання до розділу 2 Україна в умовах десталінізації сторінка 82.(QR-код)

Фізкультура. Вікторина

Англійська мова. Для повторення 1

5 ЛИСТОПАДА П`ЯТНИЦЯ

Фізика Повторити п.7. Відповисти на контрольні питання с.36.Виконати вправу 8(2,3)

Геометрія. Тема:”Циліндр. Його елементи”. Пропоную переглянути відео. Виконувати вправи 5.2; 5.4(взяти r=3);5.7(взяти сторону квадрата 6см);

Фізична культура. Комплекс ЗРВ. Тестування

 

 

 

Comments are closed.